BENİM KIZIM OKUYACAK EĞİTİM BURSU

BENİM KIZIM OKUYACAK EĞİTİM BURSU

Benim Kızım Okuyacak, Kadın Cinayetlerinde Hayatını Kaybetmiş Kadınların Kız Çocuklarına Eğitim Bursu veriyor…

Benim Kızım Okuyacak (BKO), Halkevleri Vakfı bünyesinde bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir toplumsal projedir. Bu proje; kız çocuklarının eğitim hayatlarının bütün aşamalarında karşılaştıkları her türlü ayrımcılığa dikkat çekerek toplumsal farkındalık yaratmak ve onların eğitimine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayarak başarılarını görünür kılmaktır.

BKO, eğitimin yalnızca okul ve derslerden ibaret olmadığı bilinciyle hareket ederek eğitimin, daha da önemlisi kişisel gelişimin, yaşamın her anında ve her alanında olduğunu savunur. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, hayatın her alanında kız çocuklarının gelişimine yönelik çalışmalar yürütür. Kız çocuklarının eğitimi için çalışmaların artması ve çeşitlenmesi için örnek oluşturarak farkındalık sağlamaya çalışır. Bu doğrultuda birden fazla projesi ve çalışma grubuyla BKO ekibi, kız çocuklarını aydınlık bir geleceğe taşımayı kendine temel ilke edinmiştir.

İstatistiki veriler; eşi, babası, oğlu, sevgilisi veya tanımadığı bir erkek tarafından 2018 yılının ilk 6 ayında 206 kadının, 2017 yılında ise 389 kadının erkek şiddeti sonucu katledildiği gerçeğini tüm sarsıcılığıyla ortaya koyuyor…

Erkek egemen zihniyet, kız çocuklarını okula göndermeyerek ve hatta çocuk yaşta evlendirerek en temel hakları olan eğitim hakkından yoksun bırakmaya çalışıyor.

Eğitim sisteminin giderek ticarileşmesi ve gericileşmesiyle, kız çocuklarının okula gönderilme oranları düşüyor, eğitimini tamamlayamayan kız çocukları ise toplumsal yaşamın daha çok dışında kalıyor.

Kadınlar hem evlerinde hem de kamusal her alanda erkek şiddetine maruz kalırken pek çok kadın cinayetine tanık oluyoruz. İtaat eden, muhalefeti olmayan kadın toplumu yaratılmaya çalışılıyor. Medyası, okulu, ailesi, mahallesi ile toplumun bütününe yayılmış erkek egemen ilişkiler aracılığıyla erkeği ve onun egemenliğini koruyan devlet, katilleri mahkemelerde iyi hal indirimleriyle ödüllendirerek kadın cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Anneleri öldürülen belki de cinayete tanık olan pek çok çocuk ise tarifsiz kayıplar yaşıyor…

Benim Kızım Okuyacak olarak; kadın cinayetlerini görünür kılmak, bu cinayetlerin münferit olmadığına işaret etmek, kız çocukları ile dayanışma içerisinde, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sağlamak amacıyla, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların kız çocuklarına 1 yıllık eğitim bursu sağlamayı hedefliyoruz.

Ne yazık ki kaynaklarımızın sınırlı olması sebebiyle, seçici kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda sınırlı sayıdaki kız öğrenciye burs olanağı sağlanabilecektir. Destekler ile bu sayının artmasını umuyoruz.

Başvuru için aşağıdaki linkte yer alan formun eksiksiz doldurularak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Formu ıslak imzalı ve el yazılı Aziziye Mahallesi Pilot Sokak No:15/2 Çankaya/Ankara adresine gönderebilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 25.11.2018

Sevgi ve dayanışmayla…

BAŞVURU FORMUNU İNDİR

 

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın