Nedir

Benim Kızım Okuyacak (BKO) Projesi Nedir?

Eğitim hakkı anayasa ve yasalarda, uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış en temel insan haklarından biridir. Son on beş yıldır uygulanan politikalar eşit, nitelikli, kamusal bir hak olması gereken eğitime erişimin önündeki engelleri arttırmıştır. Özellikle kız çocukları için eşitsizlik okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar daha da derinleşmiştir.

Her türlü eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadeleyi kendisine temel şiar edinmiş olan Halkevleri Vakfı, hayatın her alanında ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalan kadınların eğitim sürecinde karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek, çocuk yaştan itibaren karşı karşıya kalınan sorunların çözümüne işaret etmek amacıyla “Benim Kızım Okuyacak” projesini hayata geçirmiştir.

Proje ile hem eğitimde yaşanan temel eşitsizliğe dikkat çekmek hem de cinsiyet, dil, din, ırk gibi her türlü ayrımcılığı ifşa ederek doğrudan ya da dolaylı olarak farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Hem toplumsal duyarlılığı artırmak, hem de kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına doğrudan katkı yapabilmek asli amaçtır. Ülkemizdeki duyarlı tüm kesimlerin potansiyelinin açığa çıkartılmasını amaç edinen proje kapsamında ilk olarak 39. İstanbul Maratonu’na katılmaya karar verdik ve toplam 300 koşucumuz ile bu organizasyona katıldık.

Bundan sonraki süreçte bu projenin görünürlüğünü arttırmak ve daha çok insana dokunabilmek için çeşitli organizasyonlara katılacağız ama bunun öncesinde hedeflerimizi ve yol haritamızı gönüllülerimiz ile birlikte çıkarıp onlarla bu uzun süreçte ne yapacağızı konuşacağız.

BKO Projesi Nasıl Ortaya Çıktı?

Halkevleri Vakfı tarafından, üniversiteli kadın öğrencilerin barınma sorununa örnek bir çözüm modeli geliştirebilmek için son dört yıldır çeşitli olanaklar oluşturulmuş ve somut projeler hayata geçirilmiştir. Yapılan faaliyetlerle hem çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin esiri olmasının önüne geçilmesi, hem de ticarethaneye dönüşen yurtların alternatif modellerinin üretilmesini hedeflenmiştir. Kar amacı gözetmeksizin çocuklarımızın çağdaş ve güvenilir bir ortamda ve uygun koşullarda barınması temel amaç olup yürütülen “barınma bursu” çalışmasıyla da ihtiyaç sahibi öğrencilerin barınmasına doğrudan katkı sağlanmıştır.

Şimdi “Benim kızım Okuyacak” projesi ile daha kapsamlı ve uzun erimli bir adım atıyoruz. Kız çocuklarının sadece yükseköğretimde değil eğitimin tüm kademelerinde yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek istiyoruz.

BKO Projesi ile toplanan bağışlar nasıl ve nerelerde kullanılacak?

Öncelikle, toplanan bağış miktarı ve bağışların kullanımı ile ilgili tüm detaylar www.benimkizimokuyacak.org sitesi üzerinden bağışçılar ve kamuoyu tarafından izlenebilecektir. Genel amaçlarımız çerçevesinde BKO projesinin kolektif bir akılla sürdürülmesi-geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kampanyanın başında oluşan çekirdek BKO ekibi sadece olanakların çoğaltılması ve teknik-yasal imkanların yaratılması konusunda çalışmalar yapacaktır. Yaratılan bağışlar: barınma olanaklarının arttırılması ve süreklileştirilmesi, burs desteği sağlanması, gezici eğitim olanakları yaratarak yerinde temas sağlanması, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması, bilimsel eğitim modellerinin küçük örneklerinin oluşturulması gibi faaliyetlerde kullanılarak, kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kaldırılması ve konuyla ilgili kamuoyu farkındalığının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynakların hangi önceliklerle nasıl kullanılacağı ve yeni kaynakların nasıl yaratılması gerektiği gibi tüm belirleyici konular proje gönüllüleri tarafından kararlaştırılacaktır. Bunun ilk ayağı olarak maraton sonrası tüm koşucularımız ve gönüllülerimizin katılımıyla karar alma süreci işletilerek elimizdeki olanaklarla neler yapabileceğimizi tartışıp karara bağlanacaktır.

Neden Maratona katılıyoruz?

Son yıllarda dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla kaynak yaratma metodu dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmaktadır. Kamu yararı gözeten dernek, vakıf gibi kurumlar bu doğrultuda en çok maraton organizasyonlarını tercih etmektedir.

Bu yöntem ile koşucular ulusal veya uluslararası yarışmalara destekledikleri projeler için katılırlar. Yarışmadan belli bir süre önce başlayıp belli bir süre sonra bitirmek üzere kendi aile, arkadaş ve tanıdık çevrelerine projeyi duyurarak bağış çağrısında bulunurlar. Bağışlar doğrudan ilgili kurumun projesi için açılan banka hesabına yapılmaktadır.

Şimdi Ne Yapmalıyız?

30 Kasım tarihi itibari ile maratonun üzerinden bağış toplama sürecimiz sona erdi. Dolayısı ile 39. İstanbul Maratonu üzerinden koşucularımızın sayesinde bir miktar bağış topladık. Şu anda sistemimizde 303 gönüllü koşucumuz mevcut ve 296 gönüllümüz var. Gönüllülerimiz ve koşucularımız ile birlikte önümüzdeki süreçte ne yapabileceğimizi nasıl bir yol izleyeceğimizi birlikte değerlendirip kararlaştıracağız.